TỔNG QUAN

GIỚI THIỆU VỀ CỤM CÔNG NGHIỆP THÁI DƯƠNG

* Sơ đồ vị trí huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình

1. Vị trí: Xã Thái Dương – huyện Thái Thụy – Tỉnh Thái Bình

2. Quy mô: Đang được đầu tư xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Quyết định số 251/QĐ-UBND với quy mô 24,5 ha, đang triển khai mở rộng lên (70 ha)

3. Mục tiêu:

– Thành lập CCN nhằm thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…) về đầu tư Sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội.

– Giải quyết việc làm, nâng cao đời sống dân cư, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

088.966.6226